FLOS S.A. – Детергенти промишленост

Качество и Околна среда

poiotita perivallon 1 - Качество и Околна среда
Качество и Околна среда

Flos има една основна цел

Да произвежда препарати с постоянни характерни свойства, отличаващи се от останалите подобни препарати, като едновременно се стреми да ги развива, за да отговарят на непрекъснато променящите се потребителски нужди.

Отделът за Ръководство на качеството заедно с Отдела за изследване и развитие са сърцето на тези усилия. Съчетават науката с отговорната работа и непрекъснат контрол на всички етапи на производство, с познанията за потребителските нужди, като гарантират препарати с високо качество и препарати от ново поколение.

Удостоверяването на Системата за качество на Flos е съгласно международно признатия образец EN ISO 9001:2000 за планиране, развитие, производство и търговия на перилни и почистващи препарати, на пластмасови опаковки и бидони.

Flos има също така един основен ангажимент

От създаването си, компанията работи отговорно и с уважение към човека и околната среда.

Предлага на потребителите изключително висококачествени продукти, като същевременно полага грижи те да са безопасни за околната среда. Производственият процес изразходва по-икономично енергийните и водни запаси при отлични условия на работа.
Спазва правилата за третиране на твърдите отпадъци, рециклирането им и постоянно прилага законите за опазване на Околната среда, устава за хегиена и безопасност и съответните Европейски законодателни наредби.

poiotita perivallon 2 - Качество и Околна среда
poiotita perivallon 3 - Качество и Околна среда

фотоволтова система

От Юни 2009 година върху 4000 кв.м. покрив на проидводствената сграда на FLOS успешно функционира фотоволтова система за производство на енергия с мощност 100 kw.

Това вложение за производство на електрически ток чрез възобновяеми енергийни източнищи се осъществи в рамките на Зеленото развитие и вече произведената електрическа енергия се продава на Гръцката Система за Управление и Транспортиране на Електрическа енергия, допринасяйки към мерките за опазване на околната среда ( намаление на CO2 ~ 355 kg / дневно) и в Регионалното развитие.

             :