FLOS S.A. – Pastrues Industri

Certifikimi i Produkteve

Certifikimi i Produkteve

FLOS ABEEA ka zhvilluar dhe zbaton Sistem Administrimi Cilësie për fushën:

Projektim, zhvillim, prodhim dhe tregtim detergjentesh dhe produktesh të ngjashme, bidonë plastikë dhe enë ambalazhimi.

Shoqëria FLOS është certifikuar qysh prej vitit 2003 nga TÜV HELLAS që është pjesëtare e TÜV NORD Group, me certifikatë të entit certifikues TÜV CERT në bazë të modelit EN ISO 9001:2015.

             :