AMBALAZHIMET
Kodi Përshkrim Copë për Κ/Κ
03201 Flos inox 475ml 9

Ingrediends

white mineral oil

alcohols ethoxylated, propoxylated