Klori dinamik Flos Lemon

Forcë maksimale pastërtie, zbardhjeje dhe dezinfektimi!

• Për pastrim dhe zbardhje në maksimum, nuk nevojitet më asnjë produkt tjetër.

• Përbërja e klorit dinamik FLOS (ΝαClO 4,7%) garanton sipërfaqe të pastra dhe higjienike dhe rroba në të vërtetë të bardha.

• Klori dinamik FLOS ka filtrim të trefishtë. Në prodhimin e tij përdoret ekskluzivisht ujë i dejonizuar.

AMBALAZHIMET
Kodi Përshkrim Copë për Κ/Κ
00504 Klori dinamik Flos Lemon 2Lt 6

Ingrediends

deionized water

sodium hypochlorite

parfum

[nitrilotris(methylene)]trisphosphonic acid N-oxide