FLOS S.A. – Индусрија детерџената

Добар квалитет и окружење

poiotita perivallon 1 - Добар квалитет и окружење
Добар квалитет и окружење

FLOS послује са једним јасним циљем

да ствара производе, одржавајући при том стабилним скуп обележја које их карактеришу и издвајају међу сличним производима у врсти, и истовремено настоји да их даље усавршава, како би успешно одговорили на промењиве потрошачке захтеве.

Одељење за надгледање квалтитета заједно са Одељењем за истраживање и развој представљају епицентар горе поменутих настојања. Ми у FLOS-у спајамо науку, одговорни рад са сталном контролом у свим стадијима производње и познавање потрошачких потреба. Гарантујемо стабилан квалитет производа и креирамо поризводе нове генерације.

Сертификат Система квалитета FLOS-а у складу је са међународно признатим предлошом EN ISO 9001:2000 који се односи на планирање, развој, производњу детерџената и пластичних боца и судова, као и на трговину овим производима.

FLOS такође има једну веома јасну обавезу

од самог оснивања предузећа на снази је политика поштовања човека и одговорности према његовом окружењу.

Ми пружамо заједници безбедне и веома делотворне производе пазећи при том да они буду истовремено и безопасни по околину. FLOS производи односећи се штедљиво према енергетским и хидро-изворима, у изванредним радним условима. Ми следимо правила управљања производњом чврстих детерџената и рециклаже, и непрестално се прилагођавамо законима заштите човекове средине, прописима хигијене и безбедности као и одговарајућим евроспиким правним уредбама.

poiotita perivallon 2 - Добар квалитет и окружење
poiotita perivallon 3 - Добар квалитет и окружење

Коришћење соларног система

Од јуна 2009.на 4.000 квадратних метара крова који покрива индустријске објекте FLOS-а успешно је уграђен и ради један соларни систем снаге 100 kw.

Ово улагање у производњу електричне енергије путем обнављајућих извора енергије остварено је у оквиру Зеленог развоја и већ произведена електрична енергија продаје се ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε (Управи грчког система преноса електричне енергије) доприносећи на тај начин одговарајућим мерама заштите човекове околине (смањење CO2 ~ 355 kg/по дану) као и развоју окружења.

             :