FLOS S.A. – Детергенти промишленост

Продукти със Собствена марка

Продукти със Собствена марка

FLOS e идеалния сътрудник, ако се интересувате от продукти с Ваша собствена марка. Разполага с високо квалифициран научен персонал и прилага подходящите съгласно EN ISO 9001:2000 процедури за планиране, развитие и производство на Вашия продукт, от самото начало до края-дори и опаковките и капачките, които са необходими за него! Във FLOS поемаме:

  • Създаването и разработването на специалния състав на препарата, съгласно Вашите изисквания и стойността във връзка с marketing.
  • Регистрацията на препарата и Разрешително за производство.
  • Производство на краен продукт – опаковане с цялостна качествена предпечатна подготовка на етикетите или на опаковката.

Нуждите от препарати със Собствена марка се увеличават постоянно на Гръцкия, Балканския и Европейския пазар и FLOS напълно отговаря на това, спазвайки основните принципи за :

  • Перилни и почистващи течни и прахообразни препарати и опаковки с отлично и постоянно качество.
  • Сигурни доставки в рамките на договорения период от време.
  • Конкурентни цени.
  • Отговорно обслужване на всички етапи на сътрудничеството Ни.
  • Уважение към Околната среда и към човека.

Радваме се да добавим стойност на търговската Ви марка.

pl masoutis 1h mic - Продукти със Собствена марка
pl ab vasilopoulos 2h mic - Продукти със Собствена марка
pl nomudaphrodith 3h mic - Продукти със Собствена марка